LÄÄKEKORVAUKSET

Päivitetty: 25. helmi 2019


Kela maksaa osan lääkkeen, perusvoiteen tai kliinisen ravintovalmisteen hinnasta, jos se on lääkekorvausjärjestelmän piirissä ja alkuomavastuu on täyttynyt. Alkuomavastuu on 50 euroa kalenterivuodessa, mutta se ei koske lapsia ja nuoria. Sitä sovelletaan vasta sen vuoden alusta lukien, jolloin täyttää 19 vuotta.


Kela-korvauksen suuruus riippuu siitä, mihin korvausluokkaan lääke kuuluu ja millaisen korvausoikeuden on saanut Kelalta. Korvausluokat ovat:

  • peruskorvaus 40 %

  • alempi erityiskorvaus 65 %

  • ylempi erityiskorvaus 100 %, mutta omavastuu on 4,50 euroa/lääke/ostokerta.


Korvaus vähennetään lääkkeen hinnasta. Jos lääke kuuluu viitehintajärjestelmään, korvausta ei saa mahdollisesta viitehinnan ylittävästä osuudesta.


Itse maksetut omavastuuosuudet Kela-korvattavista lääkkeistä kerryttävät vuosiomavastuuta. Vuosiomavastuu eli niin sanottu lääkekatto on 605,13 euroa vuonna 2018. Sen täytyttyä lääkekorvausten piiriin kuuluvista lääkkeistä maksetaan vain ostokertakohtainen omavastuu, joka on 2,50 euroa / lääke.


Kela korvaa kerrallaan enintään 3 kuukauden hoitoaikaa vastaavan lääkemäärän paitsi erittäin kalliissa lääkkeissä, joiden hinta on yli 1 000 euroa / pakkaus. Niitä Kela korvaa kerrallaan vain yhdeksi kuukaudeksi. Uuden lääke-erän voi ostaa apteekista korvattuna vasta, kun edellinen on käytetty lähes loppuun.


Jos lääkäri on määrännyt lääkkeen, josta on saatavana edullisempia vastaavia rinnakkaisvalmisteita, apteekki kertoo siitä. Jos vaihtaa lääkkeen, omavastuu jää

pienemmäksi.


Viitehintajärjestelmän piiriin kuuluvat lääkkeet korvataan ryhmän viitehinnan mukaan. Sen ylittävä osuus jää kokonaan itse maksettavaksi.


Hinnan ja omavastuun voit selvittää Lääkekorvauslaskurilla >


Lisätietoa lääkekorvauksista Kelan verkkopalvelusta >